Kominkowy wkład wędzący - wariant środkowy
1,050.00zł


Kominkowy wklad wedzacy - wariant srodkowy
[ Do sklepu ]

Kominkowy wk?ad w?dz?cy z drzwiczkami po ?rodku

Wymiary wk?adu s? uniwersalne i pasuje on do ka?dego standardowego kominka.

Ca?kowita nowo?? na rynku. Produkt nie jest jeszcze odpowiednio wypromowany i nie s? powszechnie znane korzy?ci wynikaj?ce z zamontowania w?dz?cego wk?adu kominkowego.

Oferowany wk?ad kominkowy umo?liwa w?dzenie potraw przy u?yciu w?asnego kominka oraz zwi?ksza powierzchni? grzewcz? o okolo 20 procent!

Dzi?ki zastosowaniu w?dz?cego wk?adu kominkowego b?dziesz w stanie delektowa? si? wspania?ymi potrawami uw?dzonymi za pomoc? w?asnego kominka oraz zaoszcz?dzisz na opale.

Materia?y i wyposa?enie:

Wk?ad jest wyposa?ony w brytwanne na któr? skapuje t?uszcz, termometr z sond? oraz trzy kije na których wieszane s? produkty. Szyba w drzwiach jest ?aroodporna.

Pobierz podobny webesklep